SUSKA-ZAGÓRSKA, Katarzyna. „Zagadnienie Interpretacji Tekstu W Nauczaniu Przedmiotu «Emisja Indywidualna głosu Z Metodyk nauczania»”. Edukacja Muzyczna, t. 6, październik 2019, https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/562.