GAWROŃSKI, Robert. „Recepcja koncertów Karola Tausiga W Polsce”. Edukacja Muzyczna, t. 7, październik 2019, https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/558.