STOCHNIOL, Magdalena. „Antyformalistyczny Rajok Na Recytatora, Cztery Basy, chór Mieszany I Fortepian Dymitra Szostakowicza, Jako Swoisty Dokument Ponurych czasów”. Edukacja Muzyczna, t. 7, październik 2019, https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/555.