STACHURA-BOGUŁAWSKA, Anna. „Oblicza Formy koncertującej W twórczości Edwarda Bogusławskiego W Latach 1968–1980”. Edukacja Muzyczna, t. 7, październik 2019, https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/553.