STOCHNIOL, Magdalena. „Ostatnie Kompozycje Aleksandra Glinkowskiego. W Tonie Noworomantycznej Ekspresji”. Edukacja Muzyczna, t. 8, październik 2019, https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/547.