SAŁDAN, Switłana. „Światopogląd Johanna Wolfganga Goethego I Antropozofia Rudolfa Steinera”. Edukacja Muzyczna, t. 9, październik 2019, s. 149–158, doi:10.16926/em.2014.09.10.