ANDRZEJEWSKI, Mateusz. „Muzyka jugosłowiańska – Idea I Jej Realizacja Do 1941 Roku”. Edukacja Muzyczna, t. 9, październik 2019, s. 35–48, doi:10.16926/em.2014.09.03.