SCHILLER-RYDZEWSKA, Joanna. „Konwersja Narodowa Henryka Hubertusa Jabłońskiego – wybór, Czy życiowa konieczność?”. Edukacja Muzyczna, t. 12, październik 2019, s. 147–167, doi:10.16926/em.2017.12.06.