Gurgul, Wojciech. „Tematyka Gitarowa Na łamach „Poradnika Muzycznego” (1947–1989) I «Przeglądu Muzycznego» (1990–1991)”. Edukacja Muzyczna, t. 18, marzec 2024, s. 259-97, doi:10.16926/em.2023.18.17.