GURGUL, Wojciech. „Sprawozdanie Z II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej Doktorantów I Młodych Naukowców «Oblicza Gitary W Badaniach naukowych», Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Im. Jana Długosza W Częstochowie, Częstochowa, 20 Kwietnia 2022 Roku”. Edukacja Muzyczna, t. 17, kwiecień 2023, s. 291-8, doi:10.16926/em.2022.17.14.