Lis, Daniel. „Władysław Andriejewicz Zołotariow (1942–1975) – Zarys Biografii”. Edukacja Muzyczna, t. 14, maj 2020, s. 393-16, doi:10.16926/em.2019.14.20.