Dziadek, Magdalna. „Warszawskie Sezony Salomei Kruszelnickiej (1898–1902)”. Edukacja Muzyczna, t. 14, maj 2020, s. 17-75, doi:10.16926/em.2019.14.02.