[1]
M. HOTTMAR, „História lutny a pamiatky lutnovej hudby na Slovensku v 16. a na za iatku 17. storocia”, EM, t. 7, paź. 2019.