[1]
M. STOCHNIOL, „Antyformalistyczny rajok na recytatora, cztery basy, chór mieszany i fortepian Dymitra Szostakowicza, jako swoisty dokument ponurych czasów”, EM, t. 7, paź. 2019.