[1]
S. SAŁDAN, „Światopogląd Johanna Wolfganga Goethego i antropozofia Rudolfa Steinera”, EM, t. 9, s. 149–158, paź. 2019.