[1]
M. ANDRZEJEWSKI, „Muzyka jugosłowiańska – idea i jej realizacja do 1941 roku”, EM, t. 9, s. 35–48, paź. 2019.