[1]
M. Renat, „Twórczość skrzypcowa Grzegorza Fitelberga”, EM, t. 12, s. 53–82, maj 2017.