[1]
W. Gurgul, „Tematyka gitarowa na łamach „Poradnika Muzycznego” (1947–1989) i «Przeglądu Muzycznego» (1990–1991)”, EM, t. 18, s. 259–297, mar. 2024.