[1]
W. Gurgul, „Gitara w twórczości Edwarda Bogusławskiego”, EM, t. 16, s. 47–78, maj 2022.