[1]
W. Gurgul, „Panorama polskich koncertów gitarowych”, EM, t. 15, s. 65–103, maj 2021.