[1]
M. Kołodziejski, „Heterogeniczność myślenia o audiacji w świetle eksploracji naukowego statusu teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona – rozważania w kontekście wczesnej edukacji muzycznej”, EM, t. 15, s. 191–246, maj 2021.