[1]
M. Renat, „Rękopisy utworów skrzypcowych Marcelego Popławskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie”, EM, t. 14, s. 265–312, maj 2020.