[1]
J. Kołodziejska, „Analiza materii fonicznej wybranych słuchowisk Andrzeja Waligórskiego”, EM, t. 14, s. 229–263, maj 2020.