[1]
M. . Sołtysik, „Topoi umuzycznione. Przegląd koncepcji toposu w muzyce”, EM, t. 14, s. 199–228, maj 2020.