[1]
M. Kołodziejski, „Zdolności muzyczne ustabilizowane a gotowość do improwizacji harmonicznej i rytmicznej u osób dorosłych w badaniach transwersalnych”, EM, t. 14, s. 155–197, maj 2020.