[1]
A. Zwierzycka, „Goplana Władysława Żeleńskiego. Kilka uwag o stylu opery”, EM, t. 14, s. 127–153, maj 2020.