SUSKA-ZAGÓRSKA, K. (2019) „Zagadnienie interpretacji tekstu w nauczaniu przedmiotu «Emisja indywidualna głosu z metodyk nauczania»”, Edukacja Muzyczna, 6. Dostępne na: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/562 (Udostępniono: 23 kwiecień 2024).