STOCHNIOL, M. (2019) „Antyformalistyczny rajok na recytatora, cztery basy, chór mieszany i fortepian Dymitra Szostakowicza, jako swoisty dokument ponurych czasów”, Edukacja Muzyczna, 7. Dostępne na: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/555 (Udostępniono: 15 lipiec 2024).