STOCHNIOL, M. (2019) „Ostatnie kompozycje Aleksandra Glinkowskiego. W tonie noworomantycznej ekspresji”, Edukacja Muzyczna, 8. Dostępne na: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/547 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).