SAŁDAN, S. (2019) „Światopogląd Johanna Wolfganga Goethego i antropozofia Rudolfa Steinera”, Edukacja Muzyczna, 9, s. 149–158. doi: 10.16926/em.2014.09.10.