ANDRZEJEWSKI, M. (2019) „Muzyka jugosłowiańska – idea i jej realizacja do 1941 roku”, Edukacja Muzyczna, 9, s. 35–48. doi: 10.16926/em.2014.09.03.