ADAMKO, R. (2019) „Hudobný jazyk v sakrálnych dielach 21. storočia na Slovensku*”, Edukacja Muzyczna, 10, s. 135–149. doi: 10.16926/em.2015.10.07.