Gurgul, W. (2024) „Tematyka gitarowa na łamach „Poradnika Muzycznego” (1947–1989) i «Przeglądu Muzycznego» (1990–1991)”, Edukacja Muzyczna, 18, s. 259–297. doi: 10.16926/em.2023.18.17.