GURGUL, W. (2023) „Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej Doktorantów i Młodych Naukowców «Oblicza gitary w badaniach naukowych», Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 20 kwietnia 2022 roku”, Edukacja Muzyczna, 17, s. 291–298. doi: 10.16926/em.2022.17.14.