Kołodziejski, M. (2021) „Heterogeniczność myślenia o audiacji w świetle eksploracji naukowego statusu teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona – rozważania w kontekście wczesnej edukacji muzycznej”, Edukacja Muzyczna, 15, s. 191–246. doi: 10.16926/em.2020.15.04.