Lis, D. (2020) „Władysław Andriejewicz Zołotariow (1942–1975) – zarys biografii”, Edukacja Muzyczna, 14, s. 393–416. doi: 10.16926/em.2019.14.20.