Renat, M. (2020) „Rękopisy utworów skrzypcowych Marcelego Popławskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie”, Edukacja Muzyczna, 14, s. 265–312. doi: 10.16926/em.2019.14.14.