Zwierzycka, A. (2020) „Goplana Władysława Żeleńskiego. Kilka uwag o stylu opery”, Edukacja Muzyczna, 14, s. 127–153. doi: 10.16926/em.2019.14.06.