KANIOWSKA, Małgorzata. 2019. „Baśń O Sinobrodym Jako źródło Inspiracji Dla twórczości Scenicznej Beli Bartóka”. Edukacja Muzyczna 6 (październik). https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/564.