STOCHNIOL, Magdalena. 2019. „Antyformalistyczny Rajok Na Recytatora, Cztery Basy, chór Mieszany I Fortepian Dymitra Szostakowicza, Jako Swoisty Dokument Ponurych czasów”. Edukacja Muzyczna 7 (październik). https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/555.