STOCHNIOL, Magdalena. 2019. „Ostatnie Kompozycje Aleksandra Glinkowskiego. W Tonie Noworomantycznej Ekspresji”. Edukacja Muzyczna 8 (październik). https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/547.