SAŁDAN, Switłana. 2019. „Światopogląd Johanna Wolfganga Goethego I Antropozofia Rudolfa Steinera”. Edukacja Muzyczna 9 (październik):149–158. https://doi.org/10.16926/em.2014.09.10.