Gurgul, Wojciech. 2024. „Tematyka Gitarowa Na łamach „Poradnika Muzycznego” (1947–1989) I «Przeglądu Muzycznego» (1990–1991)”. Edukacja Muzyczna 18 (marzec):259-97. https://doi.org/10.16926/em.2023.18.17.