Lis, Daniel. 2020. „Władysław Andriejewicz Zołotariow (1942–1975) – Zarys Biografii”. Edukacja Muzyczna 14 (maj):393-416. https://doi.org/10.16926/em.2019.14.20.