HOTTMAR, Michal. História lutny a pamiatky lutnovej hudby na Slovensku v 16. a na za iatku 17. storocia. Edukacja Muzyczna, [S. l.], v. 7, 2019. Disponível em: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/556. Acesso em: 25 lip. 2024.