LIS, Daniel. Władysław Andriejewicz Zołotariow (1942–1975) – zarys biografii. Edukacja Muzyczna, [S. l.], v. 14, p. 393–416, 2020. DOI: 10.16926/em.2019.14.20. Disponível em: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/1037. Acesso em: 18 kwi. 2024.