SCHILLER-RYDZEWSKA, J. (2019). Refleksja egzystencjalna i patriotyczna w twórczości Augustyna Blocha. Edukacja Muzyczna, 13, 37–52. https://doi.org/10.16926/em.2018.13.02