GRĄDMAN, L. (2019). Muzyka w życiu i twórczości publicystycznej Gabriela Garcíi Márqueza. Edukacja Muzyczna, 5. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/571