SANKIEWICZ, R. (2019). Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie 1980–1989. Relacje między sztuką a polityką. Edukacja Muzyczna, 5. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/570