SZEWD, E. (2019). Orkiestra dęta w tradycji muzycznej Śląska – historia, współczesność. Edukacja Muzyczna, 5. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/569